Trung tâm đào tạo-tư vấn BIM được ủy quyền chính hãng BIM Hà Nội

Chương trình đào tạo nội dung học thuật cao, tuân thủ nội dung đào tạo áp dụng toàn cầu của Autodesk University và Tekla

Cơ sở vật chất hiện đại, phòng đào tạo hỗ trợ máy tính cấu hình cao. Chỗ này nên viết thêm để thành 2 dòng trông cho đẹp

Nhận chứng chỉ Autodesk có giá trị toàn cầu sau khi kết thúc khóa học. Nhận chứng chỉ Autodesk có giá trị toàn cầu sau khi kết thúc khóa học

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong và sau khi kết thúc khóa học. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong và sau khi kết thúc khóa học

Trung tâm đào tạo-tư vấn BIM được ủy quyền chính hãng BIM Hà Nội

Chương trình đào tạo nội dung học thuật cao, tuân thủ nội dung đào tạo áp dụng toàn cầu của Autodesk University và Tekla

Cơ sở vật chất hiện đại, phòng đào tạo hỗ trợ máy tính cấu hình cao. Chỗ này nên viết thêm để thành 2 dòng trông cho đẹp

Nhận chứng chỉ Autodesk có giá trị toàn cầu sau khi kết thúc khóa học. Nhận chứng chỉ Autodesk có giá trị toàn cầu sau khi kết thúc khóa học

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong và sau khi kết thúc khóa học. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong và sau khi kết thúc khóa học

Hình ảnh khóa học
Khóa học được quan tâm nhất

Tên khóa học

Giá: 1.000.000 vnđ

Xem thêm

Tên khóa học

Giá: 1.000.000 vnđ

Xem thêm

Tên khóa học

Giá: 1.000.000 vnđ

Xem thêm

Tên khóa học

Giá: 1.000.000 vnđ

Xem thêm
đối tác
đội ngũ giảng viên

Tên giảng viên
Tên Khóa học

Tên giảng viên
Tên Khóa học

Tên giảng viên
Tên Khóa học

Tên giảng viên
Tên Khóa học

Cảm nghĩ học viên

Nguyễn Phúc Linh
Giám đốc Digibase

Tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ đào tạo BIM nhưng chưa hề hài lòng cho đến khi được giới thiệu dịch vụ của BIMhanoi

Nguyễn Phong Vân
Trưởng Phòng TLA

Tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ đào tạo BIM nhưng chưa hề hài lòng cho đến khi được giới thiệu dịch vụ của BIMhanoi

Trần Lương 
Giám đốc Ahay

Tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ đào tạo BIM nhưng chưa hề hài lòng cho đến khi được giới thiệu dịch vụ của BIMhanoi

Tuyết Hoa
Giám đốc Digibase

Tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ đào tạo BIM nhưng chưa hề hài lòng cho đến khi được giới thiệu dịch vụ của BIMhanoi