Category Archives: NCKH của sinh viên

Tranh luận về hai phương án đường sắt cao tốc ‘chênh nhau 32 tỷ USD’

Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, tổng vốn đầu tư dự án này chỉ khoảng 26 tỷ USD áp dụng cho đường sắt tốc độ 200 km/h; trong khi trước đó Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án tàu tốc độ 350 km/h, với tổng vốn 58,7 tỷ USD. Là đơn vị […]

6 điểm mỗi môn trong học bạ trúng tuyển nhiều đại học

Các ngành Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Marketing ở nhiều đại học tư tại TP HCM chỉ lấy điểm chuẩn học bạ 18. Ngày 9/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành công bố kết quả xét tuyển học bạ lớp 12 của 44 ngành. Ngành Y […]

Tranh luận về hai phương án đường sắt cao tốc ‘chênh nhau 32 tỷ USD’

Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, tổng vốn đầu tư dự án này chỉ khoảng 26 tỷ USD áp dụng cho đường sắt tốc độ 200 km/h; trong khi trước đó Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án tàu tốc độ 350 km/h, với tổng vốn 58,7 tỷ USD. Là đơn vị […]

6 điểm mỗi môn trong học bạ trúng tuyển nhiều đại học

Các ngành Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Marketing ở nhiều đại học tư tại TP HCM chỉ lấy điểm chuẩn học bạ 18. Ngày 9/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành công bố kết quả xét tuyển học bạ lớp 12 của 44 ngành. Ngành Y […]